Logo Rob de Voogd Transport
NL vlag
Ga naar de inhoud

Privacy gegevens

Condities
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld
Privacy disclaimer
De gegevens die u als bezoeker aan Rob de Voogd Transport via deze website hebt verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld, conform de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, verkocht of verhuurd.

Verzamelde gegevens
Rob de Voogd Transport verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien u daar zelf voor hebt gekozen door een formulier op onze website in te vullen. Rob de Voogd Transport gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend om u te informeren over ons ons activiteitenaanbod, actueel Rob de Voogd Transport nieuws en over andere relevante zaken met betrekking tot uw lidmaatschap.
Kennisneming, verbetering en blokkering van uw gegevens.

Als u wilt weten welke gegevens Rob de Voogd Transport over u heeft vastgelegd en waarvoor deze worden gebruikt, dan kunt u hierover informatie opvragen door een e-mail te sturen naar: info@robdevoogdtrans.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook een verzoek om verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzingen worden bekendgemaakt op deze pagina.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens, kijk op www.cbpweb.nl.
Copyright ©2022 Rob de Voogd Transport
Terug naar de inhoud