Logo Rob de Voogd Transport
NL vlag
Ga naar de inhoud

Import en keuring

Overige informatie > Keuringen buitenland
Oude logo paardenexpert
Paardenpaspoort en import

Op deze pagina staan de documenten genoemd die u nodig heeft als u een paard gaat importeren.

In de praktijk bestaat er een verschil tussen invoer van een andere lidstaat van de EU, en invoer van uit een zogeheten derde land (dus een land dat niet bij de EU hoort). Hieronder staat informatie over beide situaties.

INVOER VANUIT EEN EU-LIDSTAAT (= INTRAVERKEER)

Als u een paard wilt invoeren van een andere lidstaat van de EU, moet u een aantal documenten overleggen:

Het paardenpaspoort
Overige documenten bestemd voor de keuring door de autoriteiten van het land van export (EU).
Intraverkeer-in
Geïmporteerde dieren vanuit een EU-lidstaat worden steekproefgewijs gecontroleerd op de plaats van bestemming. Als de bestemming een slachthuis is, wordt alles gecontroleerd.
De eisen voor het intraverkeer van dieren zijn vastgelegd in Europese regelgeving.
Door de autoriteiten in de lidstaat van herkomst moet een EU-gezondheidscertifcaat zijn opgemaakt. Hiermee kan de NVWA controleren of de dieren aan de EU-eisen voldoen.
Copyright ┬ę2022 Rob de Voogd Transport
Terug naar de inhoud