CMR en AVC 2002 condities - Rob de Voogd Paarden Transport

Rob de Voogd
Paardentransport
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

CMR en AVC 2002 condities

Vervoerscondities
Cmr en AVC condities
Het vervoer over de weg geschiedt alleen onder de CMR en AVC2002 condities.

Een belangrijk hoofdstuk uit de AVC2002 condities is artikel 10 g.

Bijzondere risico’s Onverminderd artikel 10 is de vervoerder, die de op hem uit hoofde van de artikel 9 leden 2 en 3 rustende verplichtingen niet nakwam, desalniettemin voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor zover dit niet nakomen het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:  g) het feit dat het vervoer een levend dier betreft.
 
Copyright © Rob de Voogd Nat. en Internat. Paarden Transport 2018
Copyright 2018. Rob de Voogd Horse Transport.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu