Rob de Voogd
Paardentransport
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

CMR en AVC 2002 condities

Condities
Cmr en AVC condities
Het vervoer over de weg geschiedt alleen onder de CMR en AVC2002 condities.

Een belangrijk hoofdstuk uit de AVC2002 condities is artikel 10 g.

Bijzondere risico’s Onverminderd artikel 10 is de vervoerder, die de op hem uit hoofde van de artikel 9 leden 2 en 3 rustende verplichtingen niet nakwam, desalniettemin voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor zover dit niet nakomen het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:  g) het feit dat het vervoer een levend dier betreft.
 
Copyright Rob de Voogd transport 2020
Copyright July 2020. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu